more than software
Wyliczanie zajętości dysku dla obrazów kompresowanych kodekiem MJPEG w systemie Ladon
(obraz kolorowy 288 linii telewizyjnych)

Wpisz liczbę kamer: szt.
Wpisz prędkość zapisu obrazu (zaleca się 1 klatka/s): klatek/s
Wpisz okres przechowywania archiwum: dni
GB
more than software